Vlaams Departement Werk en Sociale Economie ontdekt potentieel van gedecentraliseerde systemen

Klant
Logo van Departement Werk & Sociale Economie - Vlaamse Overheid
Gepubliceerd op

19/11/19

Wat heeft Blockchain ons te bieden? Een vraag die terugkeert bij verschillende organisaties waarmee we samenwerkten. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid ging met ons in zee om te bekijken of Blockchain een meerwaarde kan betekenen voor hun cases.

Een overzicht van de mogelijkheden van decentralisatie

We wilden DWSE inzicht geven in het potentieel van gedecentraliseerde systemen binnen hun organisatie. Daar draait het om bij Shape&Shift. We willen klanten zélf laten inzien hoe technologie werkt en kan toegepast worden op hun eigen activiteiten. De werknemers en bedrijfsleiders kennen hun eigen producten als geen ander. Wij gidsen hen doorheen de nieuwe technologie en stellen de juiste vragen. Hierdoor ontwikkelen ze eigen inzichten en leggen ze de connectie tussen hun business en de nieuwe mogelijkheden.

Door DWSE-medewerkers te stimuleren om na te denken over de voordelen van gedecentraliseerde systemen, ontketenden we een nieuwe manier van denken binnen de organisatie die al gauw belangrijke verschuivingen teweeg bracht in het kader van innovatie.

Deze samenwerking stelde DWSE in staat om een beter zicht te krijgen op Blockchain-technologie en het potentieel van gedecentraliseerde systemen

Aan de slag met workshop ‘Blockchain voor architecten’

Om de cases meer te ontwikkelen vanuit een centrale vraagstelling, organiseerden we onze creatieve workshop ‘Blockchain voor architecten’. De medewerkers konden hierdoor, onder begeleiding van een ervaren coach, hun concepten verder uitdenken. Stap voor stap kregen ruwe ideeën vorm. Na 1,5 dag goten we ze in 3 werkbare, welomschreven concepten. Uiteindelijk zullen we, na overleg met het team en aan de hand van de output van de workshop, 2 concepten voorleggen aan het management van DWSE.

DWSE Demo van de Proof Of Concept

Van concept naar Proof of Concept

Om de cases tastbaar te maken voor alle afdelingen werkten we de concepten verder uit in een Proof of Concept. In dit geval ontwikkelden we een app die verschillende werkstromen uitlichtte. Tijdens een demo presenteerden we het geheel aan de verschillende afdelingen. Aan de hand van feedback en inzichten van het testpubliek konden we de concepten nog meer finetunen. Daarnaast kreeg het ganse bedrijf, dankzij de demo, meer inzicht in de manier waarop Blockchain hun processen zou optimaliseren en versterken.

De IT-afdeling, die nauw betrokken zou zijn bij de uitrol van deze nieuwe technologie, kreeg een meer technische uitleg. Zij moesten uiteraard tot in detail weten welke technische impact het hele project zou hebben op de huidige systemen.

Doordat onze verschillende experten op zowel strategisch als technisch niveau de klant konden ontzorgen, is DWSE op dit moment in staat om zich voor te bereiden op de uitrol van Blockchain binnen haar organisatie. Al haar medewerkers hebben na onze workshop, demo en Proof of Concept een goed zicht van deze nieuwe technologie en het potentieel van gedecentraliseerde systemen binnen hun organisatie.